Arquitectura de historias: o espazo no cinema

18 DEC.
11.00h. a 12.30h.
Museo de Pontevedra
Obradoiro para novos e novas de 8 a 12 anos
Previa inscripción


Arquitectura de historias: o espazo no cinema

Inscrición: contacto@tallerabierto.info

Aparentemente, a historia e os personaxes son os ingredientes principais dun filme, pero hai outros factores que contribúen a que unha boa historia se transforme nunha obra mestra. O espazo e a arquitectura son algúns dos puntos de apoio para o desenvolvemento argumental dun filme, mais en moitas ocasións, devanditos elementos transcenden o seu funcional destino de continente para un contido e se transforman en auténticos protagonistas: facendo que sexa practicamente imposible entender o relato sen a súa sensorial, física e metafórica presenza.

Tomando como referente un filme representativo da historia do cinema, neste taller plástico abordaremos os postulados da arquitectura do Movemento Moderno e as súas relacións coa cidade e o entorno urbano.

Trátase dunha actividade creativa que fomenta o espírito crítico e onde cada participante reflexionará sobre as vantaxes e os inconvenientes que comportan conceptos ou termos tan semantizados como tradición e modernidade.