XURADO NOVO

Raquel Álvarez Méndez 

Estudante de 4º Grao en Belas Artes UVIGO

Alejandro López Mera

Doctorado en Creación e Investigación en Arte Contemporáneo da UVIGO

Manuel Lucas Mariño 

Estudante de 4º Grao en Comunicación Audiovisual UVIGO 

Andrea Varela Jambrina

Grao en Comunicación Audiovisual UVIGO

Cristina Vera Aurioles 

Grao en Comunicación Audiovisual UVIGO