#Cineclube

NOVOSCINEMAS#CINECLUBE presenta unha programación regular en colaboración co Cineclube de Pontevedra e que se fará extensible de modo itinerante en colaboración con outros Cineclubes e centros de exhibición. NOVOS CINEMAS reforza así o seu compromiso cos creadores/as e espectadores/as, achegando eses filmes que forman parte do seu ideario estético e liña editorial a un maior número de salas máis aló dos límites xeográficos e temporales do propio festival.