LAB 2021 – ENTRY FORM

NOVOS CINEMAS#LAB será un espazo de formación e ensaio para cineastas que se atopan nos inicios da súa carreira profesional. Os realizadores/as e/ou produtores/as participantes poderán adquirir as competencias e habilidades necesarias para defender os seus proxectos co maior grao de operatividade, funcionalidade e rendibilidade posible.

O período de admisión de proxectos extenderase do 21 de xuño o ao 30 de setembro de 2021.

Consulta aquí todas as BASES.

____

NOVOS CINEMAS#LAB será un espacio de formación y ensayo para cineastas que se encuentran en los inicios de su carrera profesional. Los realizadores/as y/o productores/as participantes podrán adquirir las competencias y habilidades necesarias para poder defender sus proyectos con el mayor grado de operatividad, funcionalidad y rentabilidad posible.

El período de admisión de proyectos se extenderá del 21 de junio al 30 de septiembre de 2021.

Consulta aquí todas las BASES.

____

The NOVOS CINEMAS#LAB program will be divided into two phases. In the first phase, the organization of Novos Cinemas will select up to four (4) projects. In the second phase –during Edition 03 of Novos Cinemas Pontevedra International Film Festival, between December 15-18, 2021, a team of professionals with proven experience and international prestige will examine, evaluate and supervise the selected projects.

Call for projects will be open from june 21th to September 30th, 2021.

Click here all TERMS & CONDITIONS.

 

 

1. PELÍCULA / FILM
2.DATOS DO AUTOR / DATOS DEL AUTOR / AUTHOR'S DATA

3.DECLARACIÓN XURADA / DECLARACIÓN JURADA / SWORN DECLARATION

Declaro coñecer e aceptar as bases de NOVOS CINEMAS, Festival Internacional de Cinema de Pontevedra. / Declaro conocer y aceptar las bases de NOVOS CINEMAS, Festival Internacional de Cinema de Pontevedra. / I know and accept the rules of NOVOS CINEMAS, Festival Internacional de Cinema de Pontevedra