INSCRICIÓNS 2020

1. PELÍCULA / FILM

A partir de 60 / Not less than 60’ long

Só se aceptarán primeiras ou segundas longametraxes / Sólo se aceptarán primeros o segundos largometrajes / Only first or second feature films will be admitted

Xénero / Género / Genre

A proxección en NOVOS CINEMAS será / La proyección en NOVOS CINEMAS será / The screening in NOVOS CINEMAS will be


2. INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Formato / Format


3. WEB E REDES SOCIAIS / WEB Y REDES SOCIALES / WEB AND SOCIAL MEDIA


4. MATERIAIS FILM / MATERIALES FILM / FILM MATERIALS

Por favor, envíanos as ligazóns donde tés aloxados os materias de promoción da túa película e o material para o seu subtitulado electrónico. No caso de dúbida, diríxete a info@novoscinemas.com / Por favor, envíanos los enlaces donde tienes alojados los materiales de promoción de tu película y el material para su subtitulado electrónico. En caso de duda, dirígete a info@novoscinemas.com / Please, send us the links to download the film promo elements and for subtitling purposes. In case of any doubt, contact info@novoscinemas.com

Ligazón a túa carpeta de materiais promocionais (fotos en alta resolución, foto do director, poster, presskit, clips de video, trailer en mp4) / Enlace a tu carpeta de materiales promocionales (fotos en alta resolución, foto del director, poster, presskit, clips de vídeo, trailer en mp4) / Link to your promotional materials folder (hi-res pictures, director's photo, film poster, EPK, video clips, mp4 trailer file).

5. INFORMACIÓN DE CONTACTO / INFORMATION CONTACT

Certifico que a información proporcionada é correcta e estou de acordo co reglamento de NOVOS CINEMAS / Certifico que la información proporcionada es correcta y estoy de acuerdo con el reglamento de NOVOS CINEMAS / I assure the information given is correct and I agree to the regulations of NOVOS CINEMAS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL.