#AULA

En Novos Cinemas somos conscientes de que de tanto a divulgación do cinema, como a formación audiovisual da cidadanía deben ocupar un lugar relevante no noso proxecto. Partindo desta base presentamos #AULA, un programa co que pretendemos ofrecer unha proposta formativa integral que tentará esbozar unha visión global e heteroxénea do cinema.
#AULA divídese en tres grandes áreas en sintonía cos diversos ciclos vitais e educativos:

• #AULA+NOVOS (poboación escolar)
• #AULA CREAS2i (estudantado universitario)
#AULA ABERTA (cidadanía adulta


EDICIÓN 02


EDICIÓN 01

Un obradoiro de cinema paisaxístico impartido por Lois Patiño durante o segundo cuadrimestre do curso académico (Mirar o río), un taller de fotografía primitiva dirixido aos máis novas (Luz·Tempo) e un seminario ditado por José Luis Guerin (New, Nuovo, Nouvelle!), conforman o programa formativo da Edición 01 de Novos Cinemas.