Inscricións / Inscricipciones / Entries 2022

NOVOS CINEMAS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE PONTEVEDRA celebrarase na cidade de Pontevedra, Galicia (España), do 13 ao 18 de decembro do 2022. O festival terá dúas seccións competitivas, ambas de ámbito internacional: Sección Oficial e Latexos, destinada a dar visibilidade a producións de factura máis fráxil e íntima. O período de admisión de filmes estenderase dende o 10 de xuño ata o 10 de setembro de 2022

Consulta aquí todas as BASES.

____

NOVOS CINEMAS. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE PONTEVEDRA se celebrará en la ciudad de Pontevedra, Galicia (España), del 13 al 18 de diciembre de 2022. El festival tendrá dos secciones competitivas, ambas de ámbito internacional: Sección Oficial y Latexos, destinada a dar visibilidad a producciones de factura más frágil e íntima. El período de admisión de films se extenderá del 20 de xuño al 10 de septiembre de 2021.

Consulta aquí todas las BASES.

____

NOVOS CINEMAS. PONTEVEDRA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL will be held from 13 – 18  December 2022 in the city of Pontevedra (Galicia, Spain). The festival will have two competitive sections, both of international scope: Official Section and Latexos/Heartbeats, aimed to give visibility to more fragile and intimate productions. The admission period will be extended from June 20 to September 10, 2022.

Click here all TERMS & CONDITIONS.

 

 

1. PELÍCULA / FILM

A partir de 60 / Not less than 60’ long

Só se aceptarán primeiras ou segundas longametraxes sen distinción xenérica algunha (ficción, non ficción, animación, experimental, etc.) / Sólo se aceptarán primeros o segundos largometrajes sin distinción genérica previa (ficción, no ficción, animación, experimental, etc.) / Only first or second feature films will be admitted without prior generic distinction (fiction, non-fiction, animation and experimental, etc.)

Xénero / Género / Genre

A proxección en NOVOS CINEMAS será / La proyección en NOVOS CINEMAS será / The screening in NOVOS CINEMAS will be


2. INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

Formato / Format


3. WEB E REDES SOCIAIS / WEB Y REDES SOCIALES / WEB AND SOCIAL MEDIA


4. MATERIAIS FILM / MATERIALES FILM / FILM MATERIALS

Por favor, envíanos as ligazóns donde tés aloxados os materias de promoción da túa película e o material para o seu subtitulado electrónico. No caso de dúbida, diríxete a info@novoscinemas.com / Por favor, envíanos los enlaces donde tienes alojados los materiales de promoción de tu película y el material para su subtitulado electrónico. En caso de duda, dirígete a info@novoscinemas.com / Please, send us the links to download the film promo elements and for subtitling purposes. In case of any doubt, contact info@novoscinemas.com

Ligazón a túa carpeta de materiais promocionais (fotos en alta resolución, foto do director, poster, presskit, clips de video, trailer en mp4) / Enlace a tu carpeta de materiales promocionales (fotos en alta resolución, foto del director, poster, presskit, clips de vídeo, trailer en mp4) / Link to your promotional materials folder (hi-res pictures, director's photo, film poster, EPK, video clips, mp4 trailer file).

5. INFORMACIÓN DE CONTACTO / INFORMATION CONTACT

Certifico que a información proporcionada é correcta e estou de acordo co reglamento de NOVOS CINEMAS / Certifico que la información proporcionada es correcta y estoy de acuerdo con el reglamento de NOVOS CINEMAS / I assure the information given is correct and I agree to the regulations of NOVOS CINEMAS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL.