Team

DIRECCIÓN
Daniel Froiz, Suso Novás, Ángel Santos

PRODUCIÓN executiva
Daniel Froiz

AXUDANTE DE PRODUCIÓN
Sika Lamas

COMUNICACIÓN E MARKETING
Iconweb

COMUNICACIÓN E PRENSA
Andrea Villa

SECRETARÍA DE PRODUCIÓN
Vanessa Viñuela

CONVIDADOS
Hugo Amoedo

TRADUCIÓN E INTERPRETACIÓN
Cristina R. Lesmes

ALUMNADO EN PRÁCTICAS
Pablo Aguilar, Andrea Alonso, Nuria Coto, Nerea Ogando, Flavia Rodríguez

VOLUNTARIADO
Campus Pontevedra Uvigo
Voluntariado Asociación Down Pontevedra

DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Ángel Santos

PROGRAMACIÓN
Ángel Santos, Suso Novás

COORDINACIÓN #AULA
Suso Novás

ACTIVIDADES NA CLASE
Suso Novás, Itziar Ezquieta, Begoña Paz

CABECEIRA
Eloy Dominguez Serén

COORDINACIÓN TÉCNICA
Numax

TÉCNICOS DE SALA
Pablo Cayuela, Cris Lores

DESEÑO
Andrés. F. Guede

IMAXE CORPORATIVA E DEBUXOS
Miguel Ángel Acosta

PROGRAMACIÓN WEB
Iconweb